DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Danışmanlık Hizmetimizin Kapsamı

Hizmetlerimizi kat maliklerinin kentsel dönüşüm kararı almasından önce ve sözleşme imzalanması aşaması ile sözleşme sonrası hizmetler olarak ikiye ayırmaktayız.
Kentsel dönüşüm kararı alınması ve sözleşme imzalanmasından önce:

 1. Kentsel dönüşümden faydalanma şartları?
 2. Bina risk tespiti yaptırmadan kentsel dönüşüm kanunundan faydalanılabilir mi?
 3. Risk tespitini yaptırmak için belli bir çoğunluk olması gerekir mi, bunun için izlenmesi gereken yollar nelerdir?
 4. Riskli yapının tespit ve yıkım masrafları ne şekilde ve kim tarafından karşılanacaktır, bunun alternatif çözüm yolları nelerdir?
 5. Kentsel dönüşüm öncesinde binaya risk tespiti yaptırmak zorunlu mu?
 6. Kentsel dönüşüm kredisi için neler yapılabilir?
 7. Yıkım ve yeniden yapma söz konusu değilse güçlendirme için gerekli şartlar nelerdir. Bunun için kredi nasıl kullanılır?
 8. Yıkım süreci nasıl başlatılacak?
 9. Binanın yıkımı zorunlu mu değil mi, yıkılması zorunlu değilse bunun önüne nasıl geçilebilir?
 10. Kat malikleri olarak kentsel dönüşüm kararı alamıyoruz. Bunu nasıl aşabiliriz?
 11. Riskli binayı tahliye etmeyen malikler veya kiracıları nasıl tahliye ederiz?
 12. Riskli bina yıkıldı ve malikler anlaşamıyor, anlaşma nasıl sağlanacak?
 13. 2/3 çoğunluk kararına katılmayan maliklerin hisseleriyle ilgili olarak neler yapılabilir?
 14. Müteahhitle anlaşırken zarar etmemek için neler yapılmalıdır?
 15. Kredi ve faiz desteklerinden yararlanmak için neler yapılmalıdır?
 16. Kira desteğinden nasıl faydalanabiliriz?
 17. Vergi ve harçlar konusunda nasıl bir fayda elde ederiz, bunun müteahhidin uhdesine geçmesini nasıl önleriz?
 18. Kentsel dönüşüm kararı alınan binadaki ipotek ve şerhler ne olacaktır?

Bu soruların tümünün cevabını ve buna ilişkin işlemlerin takibini sağlayarak, müşterilerimizin tüm mali desteklerden eksiksiz yararlanmasını ve daha az masraf yapmasını ve müteahhit şirketle yapılacak sözleşmenin emsal sözleşmelerden daha karlı olarak müşterilerimize sunmayı ve bu sözleşmeleri hiçbir hukuki soruna yer vermeyecek şekilde eksiksiz olarak hazırlıyoruz.

Teklif veren müteahhit firmaların mali ve teknik yeterlilik durumlarının önceden araştırarak inşaat aşamasında müteahhitten kaynaklı olan sorunların önüne geçiyoruz. Bugüne kadar yaptığımız tüm sözleşmelerden edindiğimiz birikimle tüm müşterilerimizin memnuniyetini ve hızlı sonuç almasını sağladık. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz.

Sözleşmeden Sonra

Mevcut bir sözleşmeniz var ve müteahhitle sorun yaşamamak adına takibini istiyorsanız; sözleşmenizdeki tüm hak ve yükümlülüklerinizin takibini yaparak inşaatınızın güvenli bir biçimde bitirilmesini temin ediyoruz.

Hizmetlerimizin ortak noktasını sözleşme şartlarının usulüne uygun yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek için inşaatın düzenli olarak takibi ve maliklere bilgi verilmesi ve oluşturmaktadır. Burada önemli husus ödemelerin inşaat aşamalarına göre taksitlendirilmesi veya müteahhit ve yapı denetim şirketlerinin birlikte düzenledikleri belgelerle hak ediş oranını farklı göstermeleri nedeniyle oluşan sorunlar oluşturmaktadır.

YAPI DÖNÜŞÜM olarak biz burada devreye girerek bu aşamaların belediye ve yapı denetim kayıtlarına düzgün girmesini ve kat maliklerince müteahhide yapılacak ödemelerin inşaat oranına göre yapılmasını sağlamaktayız. Böylelikle maliklerin hak kaybı yaşamasının önüne geçerek yeni yapılarına güven ve huzur içinde yerleşmelerini sağlıyoruz.

Tüm Cevaplar Bizde..

Yukardaki tüm sorularınızın cevapları bizde. Deneyimli ve alanında uzman avukatlarımızla başarılı bir kentsel dönüşüm için yanınızdayız. Tüm sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.