HAKKIMIDA

Kentsel Dönüşüm Merkezi Olarak Misyonumuz:

Son yıllarda başta deprem olmak üzere doğal afetler sebebiyle birçok mal ve can kaybı yaşadığımız ülkemizde eskiyen yapıların dönüşümüne ihtiyaç vardır. Bu yapıların dönüşümünü gerçekleştirmek isteyen kat malikleri birçok hukuki ve mali sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu hukuki ve mali sorunlar ciddi boyutta hak ve maddi kayba neden olmaktadır. İşte bu sorunların önüne geçebilmek için bizler ekip olarak kat maliklerine “Dönüşeme ilişkin hukuki süreçlerin hızlandırılması, maddi kayıpların önlenilmesi, dönüşüm öncesi ve sonrasında doğabilecek hukuki sorunların önüne geçilmesi için” hukuki ve mimari destek vermeyi misyon edindik.

Biz Kimiz?

Bizler 2003 yılından bu yana gayrimenkul hukuku ve kentsel dönüşüm alanında hizmet veren avukatlarımıza ve finansman, inşaat teknik destek hizmeti veren danışmanlarımızdan oluşan bir firmayız. Bugüne kadar İzmir ve İstanbul odaklı verdiğimiz bu hizmeti daha profesyonel olarak yurt çapında hizmete dönüştürmek amacıyla kurumsallaşmış bir şirketiz.

Yapı Dönüşüm Olarak Vizyonumuz

Vizyonumuz kentsel dönüşüm nedeniyle yeni yapıya ihtiyaç duyan kat ve arsa maliklerinin daha az maliyetle, para ve zaman kaybetmeden daha kaliteli yapılara kavuşmasını sağlamaktır. Bugüne kadar edindiğimiz 2003 yılından bu yana edindiğimiz tecrübe sonucunda şu husus çok önemlidir. Kentsel dönüşüm için hak ve para kaybetmek yerine etkili danışmanla çalışmak önemlidir!